Column: DGA, pensioen & echtscheiding

Ook in coronatijd, of misschien juist daardoor, vinden er veel echtscheidingen plaats. En ook veel samenwoningen eindigen. Die laatste groep is ook van belang, omdat ik steeds vaker zie dat in een samenlevingscontract ook vergelijkbare bepalingen zijn opgenomen inzake pensioen & echtscheiding als conform de wet bij gehuwden (en geregistreerden). De Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding geldt ook gewoon voor DGA’s, waarbij zelfs vaak afspraken zijn gemaakt over de verdeling van de Oudededagsverplichting (ODV), stamrechten en/of externe lijfrente. Deze laatste twee vallen niet onder de wet, maar wel mogelijk in de huwelijksgoederengemeenschap en moeten/kunnen onderdeel zijn van de totale verdeling. Daar zit vaak de crux. Dat er verdeelt moet worden is een feit, de vraag is hoe. Te vaak wordt de standaardoplossing gekozen, die mijns inziens niemand past.

Voor een DGA met pensioen en/of een ODV in de eigen BV is het zaak om te kijken of er afgestort moet en kan worden. Zeker het afstorten van pensioen is vandaag de dag gezien de lage marktrente onwenselijk. Elke andere oplossing, die kan ook zitten in het onderbrengen van het recht van ex in een eigen BV, zelfs als voorwaardelijk pensioen, is dan beter dan afstorten tegen de dure marktrente en het risico van vroegtijdig overlijden. Verder moet rekening worden gehouden met het feit dat pensioen buiten de gemeenschap valt, en andere voorzieningen zoal de ODV en lijfrenten onderdeel zijn van die gemeenschap. Deze mogen, zonder risico van overbedeling, niet zomaar verweven worden. Omdat de partner van een DGA vaak een werknemerspensioen heeft kan de oplossing ook zijn dat de ex het eigen pensioen volledig houdt, en slechts een deel van het pensioen van de DGA krijgt.

Tot slot.
De nieuwe wet Pensioenverdeling bij Scheiding gaat waarschijnlijk per 1 juli 2022 in. Dan veranderen er twee belangrijke zaken. Allereerst wordt conversie de standaard. De rechten van de ex, dus zowel het ouderdomspensioen als het partnerpensioen, worden omgezet in een eigen recht. Dat dan ook afhankelijk is van de eigen pensioendatum van die ex. Dat deze dan nóg meer aanspraak kan maken op afstorting moet logisch zijn. Dat geldt ook voor een eigen ODV uiteraard.

De tweede wijziging is dat het partnerpensioen bij helfte verdeeld wordt en dan ook nog alleen over de huwelijkse jaren. Vaak is er tegenwoordig overigens een partnerpensioen op risicobasis, dat vervalt bij een scheiding.

Al met al is het dus zaak om alle (pensioen)rechten goed in beeld te hebben en afhankelijk van de wensen en mogelijkheden een verdeling te maken. Als het een ondernemer (DGA of ZZP-er) betreft zal ‘standaard’ nooit passen! Let ook goed op de behoefte aan een risicoverzekering. Zeker ook omdat sinds 2020 de alimentatie vaak maar 5 jaar duurt. Na overlijden van de DGA kunnen de ex en de gezamenlijke kinderen dan inkomen te kort komen. Een eenvoudige (tijdelijke) risicoverzekering lost dat probleem makkelijk op!

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met &Gommer Pensions 013 207 0052 of kijk op : www.gommerpensions.nl/

Theo Gommer, telefoon: 013-2070052/06-51449524
E-mail: theogommer@gommerpensions.nl
Website: www.gommerpensions.nl

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.