Novak Direct HRM: Alarmbel voor ziekteverzuim

Tijd om de alarmbel te luiden voor het torenhoge ziekteverzuim!

Hoe kunnen wij het zeer hoge ziekteverzuim verder verminderen en voorkomen? Het ziekteverzuim is in Nederland met 4,9% op het hoogste punt in 18 jaar. Hoog tijd dus voor wat extra aandacht…  

Het hoge ziekteverzuim is niet alleen het gevolg van corona. Ook de vergrijzing speelt mee. Oudere werknemers zijn namelijk gemiddeld langer ziek. Ook neemt het aandeel van beroepsziekten steeds meer toe. Inmiddels wordt 20% van de verzuimdagen veroorzaakt door beroepsziekten (TNO Arbobalans 2020). Vooral de psychosociale belasting is hierbij de grootste oorzaak.

De gevolgen van corona en de daarmee samenhangende maatregelen vergroten de psychosociale belasting nog meer. Denk hierbij aan de angst om besmet te raken, een moeilijke en soms zelfs stressvolle thuissituatie, een gewijzigd arbeidspatroon, sociale en communicatieve verarming en het ontstaan van hiermee samenhangende conflicten.

Voor het thuiswerken is een andere aansturing nodig. Aan te raden is om meer resultaatafspraken te maken en regelmatig te zorgen voor korte terugkoppeling en afstemming. Het opnemen van contact met de thuiswerker simpelweg alleen om te vragen hoe het met hem of haar gaat maakt vaak meer verschil dan werkgevers denken. Verder verwijs ik naar mijn eerdere artikel waarin aandacht werd besteed aan niet alleen de ergonomie van de werkplek, maar ook aan het dagpatroon met geplande onderbrekingen om te bewegen, ventilatie, het gebruiken van een ‘noise-canceling’ koptelefoon en dergelijke.

Belangrijk voor werkgevers is om een thuiswerkbeleid te gaan ontwikkelen. Dus niet alleen de benodigde Arbomaatregelen te faciliteren en een vergoeding voor thuiswerken te overwegen, maar een uitgebreid thuiswerkbeleid. Hierin worden niet alleen praktische afspraken gemaakt, maar worden ook zaken geregeld om ziekteverzuim zoveel als mogelijk te voorkomen. Ook na de Coronacrisis zal thuiswerken een ‘blijvertje’ zijn namelijk. Zo is er eind januari 2021 een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer (door Van Weyenberg en Smeulders) om werknemers het recht te geven op thuiswerken, oftewel werken waar je wilt.

Het terugdringen van ziekteverzuim heeft in hoofdlijn 3 aangrijppunten:

  1. Preventief
  2. Drempelverhogend
  3. Curatief

Het accent is in de loop der jaren steeds meer verschoven richting preventie, het voorkomen van ziekteverzuim. Hierbij zijn er een aantal voor de hand liggende en wettelijk verplichte maatregelen zoals het aanstellen van een preventiemedewerker en het opstellen van een Risico Inventarisatie en Evaluatie met een bijhorend Plan van Aanpak.

Preventieve maatregelen kunnen gericht zijn op het verkleinen van de belasting van de medewerker door bijvoorbeeld:

  • Verminderen van de werkdruk;
  • Rolconflicten verminderen;
  • Werksfeer verbeteren.

Preventieve maatregelen kunnen ook gericht zijn op het vergroten van de belastbaarheid van de medewerker door bijvoorbeeld:

  • Vergroten van de personele bezetting;
  • Capaciteiten vergroten door training en opleiding;
  • Coachen van de medewerker.

Hopelijk geeft dit wat handvatten om aan de slag te gaan met het verminderen en voorkomen van het ziekteverzuim. Een gezonde en vitale periode gewenst!

Heeft u aanvullende expertise nodig op het gebied van HRM? Neem dan contact op met Novak DIRECT, wij helpen u graag verder!

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.