Column: Theo Gommer over zware beroepen, het 45-dienstjarenpensioen en de AOV voor ZZP-ers

Dit zijn allemaal zaken uit het PensioenAkkoord die één ding gemeen hebben: ze zijn onuitvoerbaar, (te) duur en niet nodig.

Zware beroepen
Dit strandt al op de definitie: die is er namelijk niet. En het is ook in Duitsland, Finland, Denemarken en België niet gelukt. En het lukt in Nederland ook niet. Een zwaar beroep is namelijk niet alleen fysiek, het kan zeker ook geestelijk. De oplossing zit er dus in om te zorgen dat je of omschoolt of zo werkt dat je het wel volhoudt. De vakbonden zouden zich dus beter richten op betere werkomstandigheden.

45-dienstjarenpensioen
Dit is onderzocht door het Ministerie van Sociale zaken zelf. Zij komen tot de conclusie dat het niet uitvoerbaar is, omdat we niet weten hoe het zit met dienstjaren voor 1998, het te duur is en het is niet nodig. Immers, voor jongeren geldt dat zij in het nieuwe pensioensysteem juist op jonge leeftijd veel pensioen opbouwen (immers een flatrate premie kan lang renderen). Voor ouderen van voor 1960 geldt dat zij én nog prepensioenrechten hebben, rechten op 60, 62 en 65 jaar en gebruik kunnen maken van de RVU. Voor de ‘tussengroep’ geldt dat zij echt voldoende tijd hebben vanaf 2021 om zich voor te bereiden op langer werken (en zo niet, dan hadden ze zelf moeten sparen). Ook kunnen ze gebruik maken van verlofsparen. Tot slot kennen we op grond van artikel 18e Wet LB/64 al het 42-dienstjarenpensioen. Na 42 deelnemingsjaren mag je 2 jaar eerder met pensioen, met gewoon – niet gekort – 75% middelloon.

AOV voor ZZP-ers
Ook dit blijkt wishful-thinking te zijn geweest in het PensioenAkkoord. Het UWV heeft aangegeven dat het niet uitvoerbaar is. In de uitwerking van het PensioenAkkoord stond al dat het ‘uitvoerbaar, betaalbaar en uitlegbaar’ zou moeten zijn. Wel, het strandt al op het eerste. Een betere oplossing is om ZZP-ers gewoon toegang te geven tot de WIA. Ook zou de ‘verplichte’ AOV een opting-out mogelijkheid bieden. Elke ZZP-er zou hiervan gebruikt hebben gemaakt, behalve de ‘brandende huizen’. Verplichte deelname aan de WIA is dus een makkelijke en betere oplossing. Ter herinnering nog: ook de Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (WAZ) is geen succes geworden!

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met &Gommer Pensions 013 207 0052 of kijk op : www.gommerpensions.nl/

Theo Gommer, telefoon: 013-2070052/06-51449524
E-mail: theogommer@gommerpensions.nl
Website: www.gommerpensions.nl

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.