Veelgestelde vraag

Herinvesteringsreserve (HIR) in de jaarrekening

Herinvesteringsreserve (HIR) in de jaarrekening

Regelmatig krijgen wij via onze servicedesk Novak DIRECT vragen over het presenteren van een herinvesteringsreserve (HIR) in de jaarrekening op fiscale grondslagen. Voor kleine rechtspersonen is het toegestaan om fiscale waarderingsgrondslagen toe te passen bij het opstellen van een jaarrekening. Als in de jaarrekening een herinvesteringsreserve zich voordoet dan dient […]

Lees meer

Vormen van een voorziening

Vormen van een voorziening

Regelmatig krijgen wij via onze servicedesk Novak DIRECT vragen over het vormen van een voorziening. Een voorziening in verband met een verplichting dient te worden opgenomen indien aan de volgende drie voorwaarden wordt voldaan: de rechtspersoon heeft een verplichting (in rechte afdwingbaar of feitelijk); het is waarschijnlijk dat voor de […]

Lees meer

Vormen van wettelijke reserve deelnemingen in de jaarrekening op fiscale grondslag

Vormen van wettelijke reserve deelnemingen in de jaarrekening op fiscale grondslag

Regelmatig krijgen wij via onze servicedesk Novak DIRECT vragen over het vormen van een wettelijke reserve deelnemingen in de jaarrekening op fiscale grondslagen. De wettelijke reserve voor aandeel in nog niet uitgekeerde resultaten van deelnemingen (art. 2:389 lid 6 BW) ontstaat door de waardering volgens de vermogensmutatiemethode, veelal de nettovermogenswaarde. […]

Lees meer

Cliëntonderzoek en de nieuwe Wwft bij eenvoudige belastingaangifte en aangifte erfbelasting

Cliëntonderzoek en de nieuwe Wwft bij eenvoudige belastingaangifte en aangifte erfbelasting

Bij de servicedesk Novak DIRECT komt met enige regelmaat de vraag of onder de nieuwe Wwft cliëntonderzoek dient plaats te vinden indien voor een particulier een eenvoudige belastingaangifte en/of aangifte erfbelasting wordt verzorgd. Onder de oude Wwft gold hiervoor een vrijstelling. Met de nieuwe Wwft is deze vrijstelling vervallen. Tot […]

Lees meer

Significante aangelegenheden bij samenstellingsopdrachten

Significante aangelegenheden bij samenstellingsopdrachten

Regelmatig krijgen wij via onze servicedesk Novak DIRECT vragen over significante aangelegenheden bij samenstellingsopdrachten. Op grond van Standaard 4410 dient de accountant significante aangelegenheden aan te merken en dient de accountant te documenteren hoe hier mee om is gegaan. Significante aangelegenheden dienen altijd met de klant te worden besproken. NBA-handreiking […]

Lees meer

Hoe vermelden meerjarige financiële verplichtingen?

Hoe vermelden meerjarige financiële verplichtingen?

Regelmatig krijgen wij via onze servicedesk Novak DIRECT vragen over het vermelden van meerjarige niet in de balans opgenomen financiële verplichtingen in de jaarrekening. Hieronder lichten wij ons antwoord toe. Doe er uw voordeel mee! Meerjarige financiële verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen worden vermeld onder ‘Niet in de balans […]

Lees meer

Hoever vooruitkijken inzake een mogelijk continuïteitsissue?

Hoever vooruitkijken inzake een mogelijk continuïteitsissue?

Onlangs hebben wij een veelgestelde vraag gepubliceerd over de rol van de accountant bij ernstige onzekerheid over de continuïteit. In navolging hiervan krijgen wij vaak vragen over hoever een accountant vooruit dient te kijken om vast te stellen of er al dan niet sprake is van een mogelijk continuïteitsissue. Hieronder lichten wij […]

Lees meer