Column: Theo Gommer over individualisering & flexibilisering in het Pensioenbeleid

De vorige keer schreef ik over Pensioenbeleid op werkgeversniveau. Daarna komt de persoonlijke financiële invulling van de werknemer aan de orde. Het blijkt in de praktijk dat werknemers daarbij geholpen moeten worden. ‘Op de werkvloer’, door een deskundige betrouwbare adviseur. Eigenlijk een perfecte klus om dat als accountant(skantoor) op te pakken, zeker bij kleinere MKB-bedrijven.

De huidige groep bijna-gepensioneerden zijn nog ‘opgevoed’ met (ik chargeer): zo hard mogelijk werken om zo vroeg mogelijk volledig met pensioen te gaan. Vroegpensioen voert (helaas) nog steeds de boventoon, ook in het PensioenAkkoord, gebaseerd op altijd weer ‘de zware beroepers’. Toch is dat niet hoe het moet zijn. Het doel moet namelijk zijn: eerder parttimen (om- en bijscholen) om het zo lang mogelijk, tot en na pensioendatum vol te houden. Employability & pensioen. Ook CAO’s geven werknemers die 10 jaar voor de AOW-datum zitten vaak financiële ondersteuning. Echter, de gemiddelde werknemer kent de CAO’s natuurlijk niét én wordt klaarblijkelijk onvoldoende ‘geholpen’ door bijvoorbeeld een HR-afdeling.

Op basis van het rapport van de Cie Witteveen (uit 1995 al!) kan een werknemer:

  • eerder stoppen, ook in deeltijd, of langer doorgaan (beide – nog – geen recht uiteraard);
  • kiezen voor hoog/laag (ook om de periode tot de AOW-uitkering te overbruggen) en vanaf 2023 voor een lumpsum van 10%;
  • als onderdeel van demotie, kan de facto gekozen voor een generatieregeling: 80% werken, 90% salaris en 100% pensioenopbouw;
  • bij parttime werken tot 50% vanaf 10 jaar voor pensioendatum toch over het volledige salaris pensioen opbouwen.

Vergelijkbare opties kunnen met lijfrente/stamrecht (zowel IB als LB) voorzieningen. Deze keuzes moeten dan natuurlijk naadloos aansluiten bij de persoonlijke financiële positie, van (resterende duur) hypotheekrenteaftrek, keuzes omtrent verkoop eigen woning, aanwending spaargeld en derhalve onderdeel zijn/worden van de estate planning (lees, wat houdt ik over en wat wil ik wanneer ‘weggeven’ – schenken). Inherent hieraan is dan ook hoe het (pensioen)geld belegd wordt, en derhalve doorbeleggen na pensioendatum. Vanaf 60 jaar geen, 2/3 of 5/6% rendement scheelt natuurlijk nogal (ongeveer het dubbele bij 3% en het 4-voudige bij 6% na 25 jaar).

Kortom, er zijn mogelijkheden genoeg. Maar ze moeten wel bekend zijn én benut worden! Een taak voor de accountant dus om partijen hierop te attenderen, zelf te adviseren en om sturing te geven.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met &Gommer Pensions 013 207 0052 of kijk op : www.gommerpensions.nl/

Theo Gommer, telefoon: 013-2070052/06-51449524
E-mail: theogommer@gommerpensions.nl
Website: www.gommerpensions.nl

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.