Novak DIRECT

Weet wat u verklaart!

Op accountantskantoren komen veel soorten bijzondere opdrachten voor. Voorbeelden zijn: beoordeling van een prospectus, een oplagecontrole, ondersteuning bij een kredietaanvraag, het behulpzaam zijn of onderzoeken van prognoses en projecties, en het afgeven van een subsidieverklaring. Voor veel accountants is het uitvoeren van een bijzondere opdracht aantrekkelijk, maar dit heeft echter […]

Lees meer

Hulp nodig bij het implementeren van de 53 maatregelen?

Zoals u weet, heeft het accountantsberoep in september 2014 een breed verbeterplan gepresenteerd: ‘In het publiek belang’. De 53 maatregelen uit dit verbeterplan zijn inmiddels geïmplementeerd binnen accountantsorganisaties met een oob-vergunning. Aangepaste maatregelen voor niet-oob segment Nu is de fase aangebroken waarin de maatregelen geïmplementeerd worden bij de niet-oob-vergunninghouders. Samen […]

Lees meer

Wat is de deponeringstermijn van een jaarrekening?

Regelmatig krijgen wij via onze servicedesk Novak DIRECT vragen over deponeringstermijnen van jaarrekeningen van besloten vennootschappen (bv’s) bij de Kamer van Koophandel. De afgelopen jaren zijn de opmaaktermijnen en termijnen van deponering verkort. De op dit moment geldende termijnen worden hierna genoemd. Doe er uw voordeel mee! De jaarrekening dient […]

Lees meer

Update module HRM

Vanaf heden is een update beschikbaar voor de module HRM van het Novak Kwaliteitssysteem. De inhoud houdt op hoofdlijnen het volgende in: De diverse instructies zijn waar nodig aanscherpt in het kader van wijzigingen in wet- en regelgeving. Hetzelfde geldt voor de arbeidsvoorwaardenregeling en bijbehorende arbeidsovereenkomst. Bijlage 4 ‘Flexibele arbeidsvoorwaarden’ […]

Lees meer